Find Property:

Společnost Grimo BOZP se zabývá poskytováním kompletních služeb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), služeb požární
ochrany (PO) a činností koordinátora BOZP na staveništi.
Naše společnost dále poskytuje revize technických zařízení, odborná
školení a zajištění lektorské činnosti.