Find Property:

Společnost Grimo BOZP s.r.o. se zabývá poskytováním:

  • kompletních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
  • služeb požární ochrany (PO)
  • činností koordinátora BOZP na staveništi.

Naše společnost dále poskytuje revize technických zařízení, odborná
školení a zajištění lektorské činnosti.