Find Property:

Společnost Grimo BOZP se zabývá poskytováním kompletních služeb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), služeb požární
ochrany (PO) a činností koordinátora BOZP na staveništi.
Naše společnost dále poskytuje revize technických zařízení, odborná
školení a zajištění lektorské činnosti.

Něco málo o nás

Specializujeme se hlavně v oboru stavebnictví a již v době, kdy neexistovala legislativní opora (zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.), jsme nabízeli služby koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992.

V rámci služeb BOZP a PO spolupracujeme s řadou předních českých i evropských odborníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Účastnili jsem se evropských projektů, naši zaměstnanci se účastní řady mezinárodních konferencí a odborných seminářů v oblasti jak bezpečnosti práce tak i požární ochrany. Jako zakládající člen “Společné vize” se snažíme zvyšovat bezpečnost práce ve stavebnictví.

Společnost Grimo BOZP s.r.o. poskytuje služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany jak na území České Republiky tak i na Slovensku.

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s významnou klientelou ve stavebnictví. Další informace o námi realizovaných projektech a našich klientech najdete v referencích. Jsme držitelé certifikátů ISO 9001 a OHSAS 18001.

Naším hlavním společným mottem je:
„Bezpečně, kvalitně a hlavně s rozvahou.“